Czynne codziennie

 od 10:00 do 20:00

Kup bilet

Regulamin zwiedzania

Regulamin Zwiedzania Karkonoskich Tajemnic w Karpaczu

 1. Karkonoskie Tajemnice są czynne dla Zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Karkonoskie Tajemnice są nieczynne w dniu 1 listopada – Wszystkich Świętych. Właściciel obiektu może zarządzić zamknięcie Karkonoskich Tajemnic w inne dni ze względów organizacyjnych. 
 3. Na 30 minut przed zamknięciem obiektu nie wpuszcza się już Zwiedzających oraz kasa nie sprzedaje biletów wstępu. 
 4. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za bilet. 
 5. Karkonoskie Tajemnice można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa zorganizowana, to grupa powyżej 15 osób, po wcześniejszej rezerwacji.
 6. Do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów, uprawnione są dzieci od 4 do 18 lat, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 7. Dzieci w wieku do 4 lat zwiedzają bezpłatnie. 
 8. Wstęp wolny przysługuje opiekunom: 
 • grup zorganizowanych zgodnie z zasadą, iż jeden opiekun przypada na dziesięcioro podopiecznych.
 1. Podczas zwiedzania obiektu przez grupy zorganizowane, wstęp dla gości indywidualnych zostaje wstrzymany. 
 2. Bilety zakupione online sprzedawane są na określone godziny. W przypadku sprzedania całej puli biletów w systemie online, nie jest możliwa sprzedaż biletów na tę samą godzinę w kasie obiektu. Tylko bilet zakupiony online gwarantuje możliwość zwiedzania o określonej wcześniej godzinie. 
 3.  Za zachowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo zorganizowanych grup dzieci oraz młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie. 
 4.  W obiekcie obowiązuje zakaz: 
 • filmowania eksponatów oraz sali ekspozycyjnej, 
 • palenia tytoniu, 
 • przebywania w stanie nietrzeźwym, 
 • wprowadzania zwierząt, 
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, 
 • wnoszenia broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów, 
 • wstępu osobom zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób oraz ekspozycji, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 
 1. W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia budynku wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 
 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegać będą odpowiedzialności karnej. 
 3. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku Karkonoskie Tajemnice właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. 
 4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników obiektu. 
 5. Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje Manager obiektu Karkonoskie Tajemnice w godzinach pracy.